top of page

סדנאות, קבוצות ומופעים לחטיבות ביניים ותיכונים

קבוצות תרבות

העמוד בבנייה - בקרוב!

מספר תוכנית בגפ"ן : 12736

בקרוב!
קבוצות תרבות
ימי אומנויות

העמוד בבנייה - בקרוב!

מספר תוכנית בגפ"ן : 13258

רישום 5_edited.jpg
המוזיאון הנודד - הרצל מחזון למציאות

מסע בעקבות סיפורו של חוזה המדינה מתוך החזון של חברת המופת הציונית.

מוזיאון נודד שמגיע אליכם לבית הספר. סיור ערכי, חברתי, לימודי ואומנותי!

מספר תוכנית בגפ"ן : 12769

מוזיאון הרצל תמונה 4_edited.jpg

כל הסדנאות, קבוצות ומופעים לחטיבות ביניים ותיכונים

bottom of page