top of page

סדנאות מלאכה למעשה הן סדנאות אמנות לנוער וילדים.

הסדנאות משלבות יצירתיות ודמיון המאפשרים הבעת רעיונות מגוונים ואימוץ דפוסי חשיבה חדשים. הסדנאות אינן מצריכות ניסיון קודם.

הפעילות מתאימה לחינוך הפורמלי ולמסגרות החינוך הבלתי-פורמלי כאחד.

סדנה היא אירוע קבוצתי וקהילתי היוצא מגבולות השגרה, ובכך מאפשר למשהו חדש לקרות.

אמנות מציעה שפה שבה ניתן לבטא את היופי הסמוי מהעין, וליצור קשרים חווייתיים בין אנשים שונים.

הסדנאות מאושרות בגפ"ן, תוכנית מספר: 13258

קולאז' תמונות מתוך הסדנאות
bottom of page