top of page
סדנת כתיבה בין דורית - מפגש בין דורי

שני מטר של מילים - מפגש בין דורי - עמותת הליקון

תוכנית שמציעה התגברות על הנתק הבין דורי בין זקנים לצעירים בקהילה ומביאה עימה ערך מוסף של חיבור המשתתפים לסיפור האישי ולסיפור המשותף.

במסגרת הסדנה מתחברים בני הנוער לזקנים ודרך התכתבות איתם יוצרים תוצרים אומנותיים המספרים את הסיפור של אותם זקנים.

כמות משתתפים: 10 נערים ו-10 זקנים

משך: 8 מפגשים

מתאים לגילאי: י-יב

  • הסדנאות מאושרות בגפ"ן, תוכנית מספר: 13258

     

  • דרישות טכניות

    - קבוצה רב גילאית קבועה