top of page
הצגת ילדים שק הסיפורים הקסום

שק הסיפורים הקסום - תיאטרון חוצפה קטנה

מכשפופה המכשפה מאוד לא אוהבת סיפורים ואגדות; הן טיפשיות, מעצבנות, ולגמרי מיותרות. לכן היא התגנבה ולקחה את שק הסיפורים מהשחקנים של התיאטרון, ואיתו נעלמו ההצגה והדמיון. בלי שק הסיפורים השחקנים המסכנים לא יכולים למלא את ייעודם – להעלות הצגה מול קהל ובזמן!
יחד עם הקהל אנחנו יוצאים למשימה חשובה מארץ החשובות – להשיב את שק הסיפורים והאגדות! ולהזכיר למכשפופה – שאולי היא לא זוכרת, אבל גם היא פעם אהבה סיפור לפני שהיא נרדמת.

 

משך: 45 דקות

מספר שחקנים: 2

גודל קהל: 50-150 צופים (בהתאם למרחב)

ההצגה כוללת תפאורה והגברה מלאה

  • דרישות טכניות:

    - גישה נוחה לרכב למיקום ההצגה, לפריקת התפאורה

    - נקודת חשמל רגילה

    - משטח ישר לבמה בגודל 5*3 מטרים