top of page

אוֹ מָה

קבוצות אומנות חברתיות לבתי ספר

אוֹ מָה - אומנות פלסטית

לאומנות יש כוח להוביל תהליכי צמיחה והתחדשות אישיים וחברתיים, היא קרקע לבניית יכולות ומהווה פתח לעולמות, מושגים ורעיונות חדשים.

בתוכנית אוֹ מָה , יעברו התלמידים תהליך אומנותי מעצב זהות ובונה ביטחון עצמי בקבוצה חברתית. הקבוצה תיקח חלק  פעיל בעיצוב התרבות הבית ספרית, דרך יצירה אומנותית מוכוונת קהילת בית הספר.

מטרת התוכנית הינה למקם מחדש את האומנות בחייו של התלמיד וקהילת בית הספר, ככזו אשר רלוונטית יותר לתלמיד, נגישה יותר ועוסקת בתחומים חברתיים וערכיים מחייו. לאפשר לתלמידים להביע עצמם דרך היצירה המשותפת ולהיפגש דרכה עם הסובבים אותם.

התוכנית מאושרת גפ"ן: 12736

תחומי הקבוצות שלנו
אוֹ מָה - אומנות קיימות קולאז'.jpg
תוצר אישי_edited.jpg
דיוקן עצמי מחומרים ממחוזרים
קבוצות אומנות חט"ב בן גוריון רופין
אומנות וקיימות

מתוך השאלות הגדולות שמביא משבר האקלים, יפתחו התלמידים חשיבה ביקורתית על תרבות הצריכה, יעסקו בפיתוח אלטרנטיבות ויעברו תהליך של שייכות ואחריות על החברה הסובבת אותם.

קבוצות תרבות_edited_edited.jpg
אוֹ מָה - תיאטרון
 תיאטרון חזון לחברה הישראלית

מתוך האתגרים החברתיים שניצבים בפני החברה הישראלית על מגוון סוגי האוכלוסיות שבה, יצאו התלמידים למסע של מפגש עם דמויות וסיפורים משמעותיים בחברה הישראלית.

אוֹ מָה - קולנוע
אוֹ מָה - קולנוע
 קולנוע חזון לחברה הישראלית

מתוך האתגרים החברתיים שניצבים בפני החברה הישראלית על מגוון סוגי האוכלוסיות שבה, יצאו התלמידים למסע של מפגש עם דמויות וסיפורים משמעותיים בחברה הישראלית.

bottom of page